dissabte, 5 de juliol de 2014

Festa Major de Vic 2014: II Gran Pujada de Ciclistes pel carrer Sant Miquel.

Mega Fotos de la pujada !!

http://www.naciodigital.cat/osona/galeria/4366/festa/major/vic/2014/ii/gran/pujada/ciclistes/sant/miquel